Gạch Ốp Tường 3D 094

MÃ SP: GBT094

Kích thước : 230 x 200

Số lượng/m2 : 28.5 viên

Độ dày : 20

Khối lượng : Theo thiết kế

Vật liệu : bê tông cốt sợi thủy tinh