Gạch Ốp Tường 3D 090

MÃ SP: GBT090

Kích thước : 500 x 500

Số lượng/m2 : 4 viên

Độ dày : 20

Khối lượng : Theo thiết kế

Vật liệu : bê tông cốt sợi thủy tinh