Gạch Bông Gió 086

MÃ SP: GBT086

Kích thước : 200 x 200

Số lượng/m2 : 25 viên

Độ dày : 60

Khối lượng : Theo thiết kế

Vật liệu : bê tông cốt sợi thủy tinh