Gạch Ốp Tường 3D 092

MÃ SP: GBT092

Kích thước : 190 x 200

Số lượng/m2 : 26.3 viên

Độ dày : 15

Khối lượng : Theo thiết kế

Vật liệu : bê tông cốt sợi thủy tinh